ORIENTAČNÍ VYŠETŘENÍ

 

Screening speciálních vzdělávacích potřeb dětí MŠ

 

Vážení rodiče,

po dohodě s Mgr. Šárkou Pantůčkovou  - speciální pedagožkou

bude probíhat dne 1. a  2.11. v průběhu celého dne

    v naší MŠ screeningové vyšetření.

 

                     Pokud máte zájem o vyšetření svého dítěte, můžete se přihlásit  /dítě lze vyšetřit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce dítěte/.

 

Cena vyšetření je 300 Kč

(rodič uhradí 100 Kč a mateřská škola rozdíl 200 Kč)

 

Vyšetření je určeno všem dětem od 5let.

 

V případě zájmu přihlaste své dítě

v seznamu (jméno a příjmení dítěte, datum narození) a udělte souhlas, zároveň uveďte, kdo by měl zájem o následnou kontrolu v jarních měsících.

Tiskopisy jsou ve třídách.

 

 U dětí ve věku od 3 do 6 let dochází z hlediska jejich vývoje k rapidním změnám a posunům. Děti vyrůstající v harmonickém rodinném prostředí, které je přiměřeně podnětné, mají větší předpoklad být úspěšní při vstupu do školy, než děti, kterým se potřebné péče nedostává. Nízká míra podnětů ze strany rodiny může vést k nedostatečnému rozvoji percepčně motorických schopností, nižší úrovni vyjadřovacích prostředků, nesprávné výslovnosti a sociální nezralosti. Přemíra podnětů zase často může vést k poruchám pozornosti. Obě varianty mohou v budoucnu pro takové dítě znamenat potýkání se s potížemi ve výuce, nelze vyloučit i případný výskyt specifických poruch učení či poruchy pozornosti typu ADD, ADHD.

Příčiny případných obtíží však mohou mít i charakter genetický, kdy k projevům stejného typu může vést hereditární zátěž rodiny, nebo potíže v období před porodem, v době porodu nebo v období raného dětství.

Včasná diagnostika dětí již v předškolním období je tedy výbornou prevencí následných školních obtíží. Může nám pomoci rozpoznat, jakou péči je potřeba dítěti věnovat, jaké cílené činnosti zadávat, jakými vhodně zvolenými metodami a postupy s dítětem pracovat tak, aby docházelo k rozvoji oblastí, ve kterých dítě selhává nebo se u něho dá selhání v budoucnu předpokládat. S každým dítětem je třeba pracovat na základě jeho individuálních schopností a dovedností. Včasný screening by nám tak umožnil správně stanovit vhodné vzdělávací metody a postupy, které by v budoucnu usnadnily dítěti zvládat proces učení bez větších komplikací a stresů.

 

 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.