Prázdninový provoz

V letošním roce zajišťují prázdninový provoz ostatní mateřské školy v městské
části Starý Lískovec. Není tedy třeba odhlašovat děti z prázdninového provozu
v naší mateřské škole, automaticky všechny děti neplatí školné za měsíc
červenec a srpen.