Ukončení docházky k 30.6. 2019

Vážení rodiče a zákonní zástupci,
pokud se budete stěhovat nebo po prázdninách navštěvovat jinou
mateřskou školu vyplňte, co nejdříve formulář o ukončení docházky.
Uvolníte tak místo pro nové děti.
Tento formulář dostanete na vyžádání ve třídách nebo je ke stažení na
našich webových stránkách (záložka „ke stažení“).