Děkujeme

Děkujeme hodným a aktivním rodičům dětí z Červené třídy za pomoc mateřské škole.
Tatínkovi Ninušky H. za výkop terénu pro senzomotorický koberec na zahradě školy a tatínkovi Ladušky M.  za vypracování projektu a srovnání terénu.
Dále děkujeme maminkám Davídka P. za rozvržení - vsypání kamenů a přírodnin do pripravených čtverců chodníčku, Anežky J. za sběr a dovoz přírodnin.
A prarodičům Matýska Š. ze Žluté třídy za veškerý dovoz materiálu do MŠ.
Jsme rádi, že máme takové skvělé rodiče, děkujeme.