Babička a dědeček do školky

Mateřská škola Kosmonautů se v rámci projektu „Celé Česko čte dětem“ zapojila do projektu „Babička a dědeček do školky“. Projekt, trvající čtyři měsíce, rozvíjel čtenářskou gramotnost, myšlení a logopedické schopnosti dětí.

   Jeho posláním bylo propojit tří generace, děti, rodiče a seniory, umožnil setkávání nejmladší a nejstarší generace. Během  návštěv vzniklo mezi dětmi a seniory krásné pouto a všichni  získali zážitky, na které se nedá zapomenout.

Projekt probíhal vždy jeden celý týden v měsíci. V daném týdnu každý den četla jedna babička nebo dědeček dětem příběh či pohádku, kterou paní učitelky samy vybraly. Následně si senioři s dětmi o přečtené pohádce povídali. Děti, při prvním setkání dostaly sešity, kam si lepily od babiček a dědečka pohádky (přímo z projektu), které měly za úkol přečíst doma s rodiči před spaním a následně k pohádce nakreslit obrázek. Druhý den děti sešit donesly do školky, s babičkami nebo dědečkem si povídaly, o čem doma s rodiči četli a za splněný úkol obdržely nálepku se zvířátkem. Po poslední nalepené pohádce zůstala dětem na památku krásná originální autorská knížka, ke které se mohou kdykoliv vrátit.

Na konci projektu jsme s dětmi pozvali babičky i dědečka na vánoční besídku, kde jsme zakončili celý projet. Děti, babičky i dědeček dostaly upomínkové předměty, které jim udělaly nesmírnou radost.