Infekční onemocnění

Pozor!

V mateřské škole se vyskytla SPÁLA a IMPETIGO.