Fakultní MŠ

Naše mateřská škola byla českou školní inspekcí ohodnocena na výbornou, získali jsme titul "příklad dobré praxe".
Následně jsme byli osloveni, zda-li bychom se nechtěli stát "Fakultní mateřskou školou".
Co to znamená?
Od měsíce února dochází do Červené a Zelené třídy každou středu a čtvrtek studentky Pedagogické fakulty Brno získávat zkušenosti pro svou budoucí práci. Inspirují se v naší mateřské škole, aby zvládaly lépe vykonávat své budoucí povolání.