STRAVNÉ A ŠKOLNÉ

Vážení rodiče,

Obracím se na Vás v této složité době plné napětí, nepohody a nervozity aspoň s malou pozitivní zprávou smiley.
V době uzavření mateřské školy nemusíte hradit stravné. Každý z vás má značný přeplatek na stravném, takže po znovuotevření mateřských škol, budeme určitě s penězi vycházet.
Dále nemusíte též hradit školné po dobu uzavření mateřských škol.
Za měsíc březen školné tedy činní: 235 Kč. Další platby se budou odvíjet od budoucích nařízení o uzavření mateřských škol. Pokud bude nadále trvat uzavření mateřských škol, bude školné placeno poměrnou zaokrouhlenou částkou za počet zameškaných dní.
Informaci o výši se dočtete na webových stránkách školy.

Pokud nechcete, nemusíte trvalé příkazy měnit, na konci školního roku budou přeplatky vráceny na vaše účty.

Přeji vám v této složité době pevné zdraví fyzické i psychické.

Pozdravujte Vaše naše děti, prosím, a vyřiďte jim, že na ně moc myslíme a chybí nám jejich přítomnost.

Za celý kolektiv
Lucie Žigárdyová