Změna školného

Školné v době uzavření MŠ (Covid - 19)
Březen 235,- Kč
Duben 0,- Kč (po celý měsíc MŠ uzavřena)
Květen 235,- Kč