Rozloučení s předškoláky

Milí rodiče,
vzhledem k mimořádným hygienickým opatřením a množícím se připomínkám od Vás rodičů k srpnovému termínu "Rozloučení s předškoláky" jsme dospěli k názoru, že nejpřijatelnější formou ukončení docházky předškolních dětí v době covidu bude rozloučení s kolektivem v jednotlivých třídách.
Rozloučení pro děti, které pravidelně docházejí, proběhne dopoledne poslední týden v měsíci červnu 23.6.2020 v jednotlivých třídách. Děti dostanou upomínkové předměty, které si odnesou domů. Prosíme o pěkné oblečení pro předškoláky, aby se rozloučení neslo ve slavnostním duchu.
Pokud se budou chtít rozloučit děti, které doposud do MŠ nepřišly, napište nám, děti na rozloučení doprovoďte a přineste podepsané prohlášení o bezinfekčnosti, které naleznete na našich stránkách. Dodržte též, prosím, dobu pobytu pro jednotlivé třídy pro rozloučení na zahradě.
 
Na předškoláky, kteří jsou s rodiči doma a do školky nedocházejí z důvodu coronavirové situace, budou paní učitelky s ostatními dětmi čekat  v případě pěkného počasí v uvedený den na školní zahradě. Prosíme o dodržení časového harmonogramu pro jednotlivé třídy, tak aby se na zahradě pohybovali rodiče vždy jen jedné třídy:
zelená 9,30 hod
červená 10 hod
oranžová 10,30 hod
žlutá 11 hod
 
V tento termín lze též vyzvednout fotografie třídy.

Děkujeme

Lucie Žigárdyová za celý kolektiv