OPATŘENÍ BĚHEM KARANTÉNY + OČR

Vážení rodiče,

přeposílám vám informace z KHS ohledně karantény a adresu, kde si můžete stáhnout formulář na OČR, který si sami vyplníte a odevzdáte zaměstnavateli.

Třída bude uzavřena do odvolání, bere se v úvahu situace v celé MŠ. O jejím otevření vás budu informovat ke konci příštího týdne.

Děti, které nebyly v kontaktu s paní učitelkou, nebyly v minulém týdnu v mateřské škole, mohou do MŠ, pouze po domluvě se mnou. Budou totiž v jiné třídě a musím to zařídit.

 

Děkuji za pochopení a přeji opět pevné nervy a zdraví

 

Lucie Žigárdyová

 

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

 

Karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně
zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 10 dnů a vyšetření výtěr
z  krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí
5.  až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou,
nejpozději však do 10. dne. Pokud bude osoba v karanténě bez
klinických obtíží a výsledek z odběru  bude negativní, karanténa končí
po uplynutí min. 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou
osobou.

V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od
posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou z důvodů hodných
zvláštního zřetele (jedná se o výjimečnou situaci, kdy provedení testu
brání překážka např. v podobě nedostatečné kapacity laboratoří apod.),
se karanténní opatření asymptomatických osob (tj. bez příznaků) ukončí
bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně
testovanou osobou.

Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního
rozhodování u koho test provést a u koho nikoli.

Seznam odběrových míst včetně pravidel pro návštěvu odběrového místa
naleznete zde:
https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci. Rady a doporučení pro
domácí karanténu/izolaci viz:
http://www.szu.cz/tema/prevence/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací
obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat
ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by
se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.),
je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní
službu nebo linku 155 a předat informaci o probíhající karanténě.

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví také pediatr/praktický
lékař elektronicky (kontaktujte svého lékaře telefonicky), na odběrovém
místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce. Odběr je jen jeden a je
bezplatný. Doporučení vztahující se k výsledkům testů viz:
https://koronavirus.mzcr.cz/materialy-ke-stazeni/

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s
danou pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ti se
považují za „kontakty kontaktů“ a pouze v případě pozitivního nálezu u
aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření i u nich.