Důležité informace pro rodiče k uzavření mateřské školy od 1.3.2021

Vážení rodiče, na základě usnesení vlády ze dne 26.února 2021 se omezuje provoz mateřské školy
podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v
mateřské škole. Opatření mají platit 3 týdny tedy předběžně do 21.3. 2021.
1. Informace k distančnímu vzdělávání
Od pondělí 1.března 2021 má mateřská škola povinnost poskytovat v povinném předškolním
vzdělávání výuku distančním způsobem a děti mají povinnost se výuky účastnit.  Paní učitelky z
jednotlivých tříd budou telefonicky nebo emailem kontaktovat zákonné zástupce těchto dětí a
podávat bližší informace.
Po návratu do MŠ, nám pracovní listy, výrobky i výkresy doneste, zařadíme je dětem do jejich
portfolia.
2. Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání a stravné za měsíc březen:
Z důvodu přerušení provozu mateřské školy od 1.3. 2021 bude výše úplaty za tento měsíc stanovena
v souladu se směrnicí o úplatě za předškolní vzdělávání.
Stravné máte všichni automaticky odhlášené do doby, než se se situace změní.
3. Vyzvednutí oblečení a věci dětí:.
Pokud máte v MŠ nějaké věci svých dětí (oblečení, boty aj.) můžete si je přijít vyzvednout po
telefonické domluvě.
4. Podmínky pro čerpání krizového ošetřovného od 1.března 2021 se nemění:
Rodičům i nadále zůstává nárok na ošetřovné v případě uzavřeného vzdělávacího zařízení. Výše
ošetřovného činí 70% redukovaného denního vyměřovacího základu, přičemž výše je min. 400Kč za
den.
Nově od 1. března 2021 vzniká nárok na ošetřovné i rodičům dětí v mateřských školách, které dosud
mohly zařízení navštěvovat.
Kdy a jak žádost podat o ošetřovné za měsíc březen?
Rodič nejdříve po skončení března 2021 vyplní na ePortálu ČSSZ tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o
dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (h škola) či jeho část, vyplněný
předá svému zaměstnavateli. Zaměstnavatel pak zašle žádost zaměstnance o dávku v elektronické
podobě na místně příslušnou OSSZ.
Odkaz na formulář pro ošetřovné: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne
Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných
pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové
opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE).
 
Dále prosím sledujte naše webové stránky.