Znovuotevření mateřských škol a podmínky nástupu

Ke dni 12. 4. 2021 byl znovu zahájen provoz MŠ pro předškolní děti a děti rodičů vybraných profesí:

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
d) zaměstnanci bezpečnostních sborů, e) příslušníci ozbrojených sil, 
f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky, 
i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

K dnešnímu dni máme hlášeny dvě 15.ti členné skupiny dětí.

Pokud by někdo potřeboval za těchto podmínek umístit dítě, musí ho předem nahlásit paní ředitelce a vytvořila by se další skupina. Tyto skupinky jsou stabilní, neměnné.

 

Školné a stravné 

V měsíci březnu bylo školné a stravné stanoveno nulovou částkou.Na měsíc březen jsou odhlášené z obědů všechny děti, které nemohou z nařízení vlády školu navštěvovat.

Rodiče předškoláků, kteří nenavštěvují MŠ, odhlaste si obědy v kuchyni a děti omluvte v aplikaci "Naše MŠ".

 

Školné za duben se bude vypočítávat podle počtu dní, kdy bude škola uzavřena. Školné pro mladší děti rodičů vybraných profesí, viz výše činí za měsíc duben 330 Kč za 15 dní od 12.4. do 30.4.21.

 

Děkujeme

Ředitelka MŠ