Prázdninová docházka v MŠ Kosmonautů

Prázdninový provoz - přijímací řízení 2021

 
Veškeré informace najdete v záložce Prázdninový provoz, "Ke stažení" pod názvem "Kriteria přijímání dětí k prázdninovému provozu". Čtěte pozorně!
 
Termíny:
 
13.5. 2021 - vyzvedávání přihlášek a ostatních dokumentů (po telefonické domluvě)
20.5. 2021 - přijímání Žádostí o přijetí a všech příloh
3.6. 2021 - vyzvedávání Rozhodnutí o přijetí či nejpřijetí

Podmínky prázdninové docházky od 26.7. do 6.8.21

 

Na přijímání dětí k prázdninovému provozu se nevztahuje nejvyšší povolený počet dětí zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení podle § 144 odst. 1 písmeno e), ředitel mateřské školy je však povinen zajistit, aby počet dětí, které se účastní vzdělávání během prázdninového provozu v témže okamžiku, nepřekročil nejvyšší povolený počet dětí.

Aby toto volné místo vzniklo, musí rodiče trvale přijatých dětí v naší mateřské škole nejpozději do konce května písemně oznámit – vyplnit:

  1. Oznámení o  ukončení docházky k 30. 6. 2021“ (jedná se o děti, které odchází do ZŠ, stěhují se, odchází do jiné mateřské školy)

nebo

  1. Oznámení o přerušení docházky v době prázdninového provozu

 

Pokud rodiče  neodhlásí svoje dítě nebo neukončí jeho docházku k datu 30.6.21, jsou povinni zaplatit školné ve výši 225,- Kč za čtrnáct dní, ve kterých je MŠ v provozu, tedy i tehdy, když jejich dítě do MŠ nedocházelo ani jeden den v měsíci.

Částka školného bude stanovena na částku 0, Kč pouze v případě, že rodiče písemně požádají ředitelku mateřské školy na formuláři – „Oznámení o přerušení prázdninového provozu“ nebo „Oznámení o  ukončení docházky k 30. 6. 2021“ .

Povinností rodiče je písemně ukončit vzdělávání svého dítěte nejpozději do 31.8.21 v případě, že dítě v následujícím školním roce nebude navštěvovat naši Mateřskou školu, Brno, ulice Kosmonautů 2, p.o.

                                                                    

                                                                                       

                                                                                         Mgr. Lucie Žigárdyová

                                                                                       ředitelka mateřské školy