PRAVIDLA NÁVRATU DĚTÍ DO MŠ OD 1.9. 2021

Vážení rodiče,

přečtěte si pozorně pravidla návratu dětí do mateřské školy po prázdninách.

Dne 8. 7. 2021 bylo vydáno ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 9. 7. 2021, které upravuje pravidla pro návrat zaměstnanců nebo také dětí ze zahraničí (ze zemí s nízkým, středním, vysokým či velmi vysokým a extrémním rizikem výskytu onemocnění Covid-19).

Na základě tohoto ochranného opatření jsou zákonní zástupci povinni informovat mateřskou školu o všech cestách dítěte do zahraničí (formulář v příloze).

Mateřská škola nesmí umožnit osobní přítomnost dítěte, které se vrátilo ze země s vysokým či extrémním rizikem nákazy.

Pro mateřskou školu platí povinnost neumožnit dětem účast na její činnosti do doby předložení negativního testu.

Výjimku mají pouze děti do 6 let, které namísto testu jsou automaticky povinny po návratu zůstat v samoizolaci po dobu 7 dní od vstupu do ČR, jde-li o země s vysokým výskytem, a 10 dnů, jde-li o země s extrémním výskytem (toto platí i kdyby se dítě podrobilo testu a výsledek by byl negativní).

Pro děti, které dovršily 6 let, jsou platná pravidla jako pro všechny ostatní vracející se ze zahraničí (negativní test).

Více v Informaci MŠMT najdete v příloze.

Informace pro školy a školská zařízení

Prohlášení zákonného zástupce o pobytu dítěte v zahraničí

Děkujeme všem za pochopení a spolupráci a přejeme pohodové zahájení školního roku.

MŠ Kosmonautů