Karanténa v červené třídě

Vážení rodiče,
červená třída je z důvodu karantény uzavřena ve čtvrtek a v pátek (25. a 26.11.).
Dnes vás bude kontaktovat KHS ohledně testování dětí, z důvodu karantény. Pokuste se odpovědět na trasovací otázky, dostanete tak rychlý termín na testy.
 
Povinnost podrobit se karanténě a RT-PCR testování  se nevztahuje na osoby, kterým uplynulo nejméně 14 dní od ukončení očkování, a na osoby, které prodělaly onemocnění Covid-19 v době ne delší než 180 dní od data diagnostického pozitivního testu.

Je-li některé dítě v této kategorii, dejte mi vědět a doložte, prosím, ve školce.

Děti, které nebyly v kontaktu s ostatními, byly ve školce naposledy 16.11. a nepodléhají tak karanténě mohou do MŠ přijít do žluté třídy. Více informací najdete v emailu.

Žádám vás o informaci, zda vaše dítě přijde  a bude navštěvovat žlutou třídu.

 
Lucie Žigárdyová
 
 
Info z KHS
 
Karanténní opatření stanovené ve smyslu §2 odst.7 z.č. 258/2000 Sb., o ochraně

veřejného zdraví, se nařizují v minimální délce 7 dní od data posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.
Karanténní opatření zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 7 dnů, tedy minimálně do 26.11. 2021 včetně (dle data posledního kontaktu) a vyšetření RT-PCR test na přítomnost viru SARS CoV-2 v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.
Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek RT-PCR z odběru bude negativní, karanténa končí po uplynutí 7. dne (včetně) od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Pokud osoba v karanténě nepodstoupí RT-PCR ani v období 7. – 14. dne od data posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou a bude bez klinických příznaků, ukončí se karanténní opatření po 14 dnech od posledního kontaktu.

 Po zadání kontaktu (žáka nebo pedagoga) do databáze karantén, je na poskytnuté telefonní číslo odeslána automatická SMS s odkazem na sebetrasující formulář. Po jeho řádném vyplnění je dotyčnému automaticky vygenerována e-žádánka na PCR test.

Dle nabídky různých odběrových míst lze absolvovat odběr výtěrem z nosu, z krku, vyplivnutím slin do zkumavky či výtěrem pod jazykem. Odběrové místo, kde si vytvoříte rezervaci, a způsob odběru si volíte sami. Na způsobu odběru se domlouvejte vždy na samotném odběrovém místě.
Dle § 2 odst.7 z. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, se nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování u koho test provést a u koho nikoli.

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci bez návštěv osob, které nebydlí ve společné domácnosti. Není možné odcházet na mimoškolní aktivity apod. Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (přetrvávající vysoké horečky, ztížené dýchání apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat informaci o probíhající karanténě.

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s danou pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ti se považují za „kontakty kontaktů“ a pouze v případě pozitivního RT-
PCR testování  by byla činěna další opatření i u nich.

Karanténa se nenařizuje ani osobám, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 s tím, že u očkování uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19. V případě výskytu příznaků onemocnění COVID-19 v následujících 14 dnech od posledního úzkého kontaktu s pozitivně testovanou osobou se nařídí podstoupit RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 a osobám s pozitivním výsledkem tohoto testu se nařídí izolace.