Táborák, rozloučení s předškoláky

Zveme všechny rodiče a děti na:  

 SLAVNOSTNÍ

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

 po ukončení opékání špekáčků.

Kdy: v pondělí 13. 6 . 2022  v 16 hod.

Kde: na školní zahradě

S sebou: špekáček, dobrou náladu

(pečivo, zeleninu apod. zajistí MŠ).

Kdo může, doneste prosím dřevo na oheň.

 

PŘEDŠKOLÁCI SLAVNOSTNÍ OBLEČENÍ!

Rodiče zodpovídají za své děti!