Stravné a školné

KDO  HRADÍ  A  KDO  NEHRADÍ  ŠKOLNÉ

           pro  školní  rok  2022 / 2023

 

Školné nehradí předškolní děti a děti s odkladem školní docházky

Školné hradí všechny ostatní děti  ----na tento školní rok školné činí- 600,-

 

        Měsíční platby celkem-STRAVNÉ + ŠKOLNÉ:

 

 Děti 3-5 let: stravné 800,- Kč + školné 600,- Kč -celkem 1400,-Kč

Děti 6 let (předškolní): pouze stravné 800,- Kč

Děti 7 let ( s odkladem školní docházky): pouze stravné 880,- Kč

 

Platby se hradí měsíčně do 15 dne v měsíci!! Při zadávání trvalého příkazu si nastavte platby bez července a srpna (prázdniny)

                          číslo našeho účtu je 44631621/0100