Informace k platbám + variabilní číslo

INFORMACE K PLATBÁM:
Variabilní číslo na přihlášce ke stravování a na štítku se jménem dítěte je pro platbu za stravné i školné - dohromady.
 
Variabilní číslo na kulturu a sponzorský dar se dozvíte na třídní schůzce.