LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ

Logopedická depistáž proběhne ve (středu + čtvrtek) 23. a 24. 11. od 7:30 hod.

Do středy zaplaťte 100,- Kč učitelce ve své třídě.