Edukativně stimulační skupiny pro předškoláky

Ukázka Edukatině stimulační skupiny se uskuteční ve čtvrtek 19.1. 2023 v 15:30 hod. v oranžové třídě.

Nutná učast rodiče i dítěte!