Infekční a parazitární onemocnění

RODIČE! NEPRODLENĚ HLASTE MATEŘSKÉ ŠKOLE INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ SVÉHO DÍTĚTE (viz. školní řád)!

Jen tak můžeme předcházet dalšímu šíření!