Prázdninový provoz

Prázdninový provoz

 

Po dohodě se zřizovatelem bude naše mateřská škola zajišťovat prázdninový provoz:

 

Prázdninový provoz ve školním roce 2022 - 2023

 

10.7. - 21.7. ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny

24.7. - 4.8. MŠ, Kosmonautů 2

14.8. - 25.8. MŠ, Labská 7

 

 

 

Máte možnost požádat ve správním řízení o přijetí dítěte v naší městské části nebo do jakékoli MŠ v městě Brně (jejich seznam bude zveřejněn na internetových stránkách MMB odbor školství). Nebo si sami zajistit provoz v soukromém zařízení.

 

Prázdninová docházka dětí v MŠ Kosmonautů

 

Podmínky prázdninové docházky od 24.7. do 4.8.23

Na přijímání dětí k prázdninovému provozu se nevztahuje nejvyšší povolený počet dětí zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení podle § 144 odst. 1 písmeno e), ředitel mateřské školy je však povinen zajistit, aby počet dětí, které se účastní vzdělávání během prázdninového provozu v témže okamžiku, nepřekročil nejvyšší povolený počet dětí.

Aby toto volné místo vzniklo, musí rodiče trvale přijatých dětí v naší mateřské škole nejpozději do konce května písemně oznámit – vyplnit:

  1. Oznámení o přerušení docházky v době prázdninového provozu

nebo

  1. Oznámení o  ukončení docházky k 30. 6. 2023“ (jedná se o děti, které odchází do ZŠ, stěhují se, odchází do jiné mateřské školy a nebudou MŠ navštěvovat o prázdninách)

 

Pokud rodiče neodhlásí svoje dítě nebo neukončí jeho docházku k datu 30.6.23, jsou povinni zaplatit školné ve výši 300,- Kč za čtrnáct dní, ve kterých je MŠ v provozu, tedy i tehdy, když jejich dítě do MŠ nedocházelo ani jeden den v měsíci.

Částka školného bude stanovena na částku 0, Kč pouze v případě, že rodiče písemně požádají ředitelku mateřské školy na formuláři – „Oznámení o přerušení prázdninového provozu“ nebo „Oznámení o  ukončení docházky k 30. 6. 2023“.

Povinností rodiče dítěte, které končí předškolní docházku z důvodu stěhování či přestupu na jinou MŠ, je písemně ukončit vzdělávání svého dítěte co nejdříve, nejpozději však do 31. 8. 23.