LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ

Logopedická depistáž se uskuteční v úterý 21.11. 2023 od 8 hodin.