Prázdniny

Přejeme všem dětem i rodičům

klidné a pohodové prázdniny.

Rozhodnutí o úplatě

Rozhodnutí o úplatě najdete taky v dodatku ke školnímu řádu.

Rozloučení s předškoláky

Zveme všechny děti i rodiče na

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

Kdy: 19.6.2024 v 16 hod.

Kde: na školní zahradě

Po skončení programu bude následovat opékání špekáčků! (prosím, přineste si z domu).

Pečivo, zelenina, nápoje, hořčice a kečup bude zajištěn kuchyní.

Během akce za děti zodpovídají rodiče!

Poděkování panu Vojtěchu Škrabalovi

Děti a zaměstnanci Mateřské školy Kosmonautů děkují panu Škrabalovi, řediteli
zemědělské akciové společnosti Čejkovice a zároveň tatínkovi dvou chlapců
z Oranžové třídy za organizaci celodenního výletu dne 4. 6. 2024, přípravu
programu a zajištění polední stravy všem dětem mateřské školy.
Děti byly poutavým vyprávěním seznámeny s pracovními stroji, doslechly se, co

SCHŮZKA RODIČŮ "NOVÝCH DĚTÍ"

Informativní schůzka rodičů nových dětí (přijatých od 1.9. 2024) proběhne ve čtvrtek 20.6. v 15:45 hod.

Prosíme, přijďte bez dětí!

Prosíme o podporu

Milí rodiče, přátelé a příznivci naší školky!

Školní výlet

Školní výlet

Kam: Čejkovice

Kdy: v úterý 4. 6. 2024, v 8.30 odjezd od MŠ

Program: farma s hospodářskými zvířaty, zemědělskými stroji 

Zvýšení školného od 1.9. 2024

VÝPIS Z USNESENÍ

z 38. schůze Rady městské části Brno- Starý Lískovec, konané dne 29.4. 2024

60. Úplata za vzdělávání ve školách pro školní rok 2024/25

Rada MČ brno - Starý Lískovec stanovuje

- v mateřských školách, které zřizuje MČ Brno - Starý Lískovec, ve školním roce 2024/25 výši měsíční úplaty za předškolní vzdělávání 900,- Kč

PROSÍME RODIČE...

Prosíme  rodiče, kteří mohou, aby si děti vyzvedávali z MŠ po obědě, do odvolání, a to z důvodu dlouhodobé nemoci dvou učitelek. 13. a 14. 5. bude v MŠ zápis, kterého se musí účastnit další dvě zaměstnankyně, ředitelka se zástupkyní.

Ukončení docházky

Vážení rodiče, pokud vaše dítě od 1.9. 2024 nebude navštěvvat naši MŠ (z důvodu stěhování, nástupu do ZŠ apod.) vylňte prosím dokument o "Ukončení docházky" (k dispozici ve třídě).

Stránky

Přihlásit se k odběru Mateřská škola, ulice Kosmonautů 2 RSS