Informace k režimu návratu dětí ze zahraničí – prázdninový provoz, začátek školního roku

Vážení rodiče,  přečtěte si pozorně pravidla návratu dětí do mateřské školy na prázdninový provoz. Při vstupu do mateřské školy budete požádáni o čestné prohlášení, že vaše dítě nepobývalo v zemích uvedených níže. Pokud děti pobývaly v uvedených zemích, je nutné postupovat podle pravidel uvedených v dokumentu Ministerstva školství: Informace pro školy a školská zařízení (povinnost testování ve zdravotnickém nebo odběrovém zařízení).

Pasování předškoláků

Ve středu 23.6. 2021 v 9:30 hod.

Prosíme, oblečte děti slavnostně!

Projektový den "Koníci"

Sraz před MŠ: ve čtvrtek 17.6. 2021 v 7:45 hod.

Prázdninový provoz

Dne 3.6.21 bylo rozhodnuto o přijetí dětí k prázdninovému provozu. Všechny děti byly přijaty. Těm, kdo si nevyzvedli rozhodnutí o přijetí bude zasláno poštou.
 
Lucie Žigárdyová

ŠKOLNÍ VÝLET DO ZOO

Sraz před MŠ - v 8:15 hod.

Odjezd - 8:30 hod.

S sebou do batohu na záda: pití se savičkou, kapesníky, pláštěnku - svačinu děti dostanou z MŠ.

Kinedryl dle potřeby - domluvte s učitelkou ve třídě!

Na sebe: vhodné oblečení i obutí smiley.

Návrat do MŠ kolem oběda.

FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD

Fotografování tříd - středa 2.6. 2021 od 10 hodin na školní zahradě.

Včelky - projektový den

Milí rodiče,

Základní umělecké školy

Základní umělecké školy jsou nepostradatelné viz odkaz

Prázdninová docházka v MŠ Kosmonautů

Prázdninový provoz - přijímací řízení 2021

Žádost o ošetřovné a informace k jeho vyplnění

Vážení rodiče,

v níže uvedeném odkazu najdete informace k vyplnění formuláře "Žádost o ošetřovné" a informace k jeho vyplnění. Ošetřovné se týká pouze dětí, kterým byla znemožněna vládními nařízeními docházka do mateřské školy.

Stránky

Přihlásit se k odběru Mateřská škola, ulice Kosmonautů 2 RSS