Logopedie

             Řeč je zvukový projev každého z nás sloužící především ke vzájemnému dorozumívání - komunikaci. Dorozumívání  je  chápáno jako „obecná  lidská  schopnost  užívat  výrazových  prostředků  k vytváření,  udržování a  pěstování  mezilidských  vztahů“.  Komunikace znamená víc než jen slova.  Jejím obsahem je naslouchání, mluvení, gesta,  mimika  a další schopnosti pro vyjádření obsahu myšlenky.
             Během vývoje řeči u dětí může docházet k narušení některé či více rovin. V takovém případě mluvíme o narušené komunikační schopnosti. Pro  děti  může  být  narušená  komunikační  schopnost  velkou  bariérou při  komunikaci  s ostatními  vrstevníky. Mezi nejčastější formy narušené komunikační schopnosti u dětí v předškolním věku patří opožděný vývoj řeči (řeč neodpovídá věku dítěte), dyslalie (špatná výslovnost jedné nebo více hlásek) a vývojová dysfázie (specificky narušený vývoj řeči).

              V naší MŠ probíhá logopedická péče 1x14 dní ve středu. V rámci péče se kromě správné výslovnosti hlásek zaměřujeme  na rozvoj oblastí, které jsou nesmírně důležité pro správný vývoj řeč - jedná se o hrubou a jemnou motoriku, grafomotoriku, zrakové a sluchové vnímání, jednotlivé jazykové roviny....
              Pro logopedické účely byly vytvořeny stránky s hravými aktivitami  pro rodiče a děti, z kterých můžete čerpat hry pro domácí procvičování:

www.pinterest.com/hratkynejensreci

fb skupinka: Hrátky nejen s řečí smiley

 

             A pokud by Vás zajímaly knížky pro děti na rozvoj řeči, můžete se podívat sem: https://mskosmonautuinfo.rajce.idnes.cz/Logopedie_-_Knizky_na_rozvoj_reci/   Najdete zde tipy na knížky i s jednotlivými popisky.

             Jestli Vás bude během roku cokoliv zajímat nebo "trápit" nějaký logopedický dotaz, nebojte se a klidně se na mě kdykoliv obraťte. Najdete mě každý den ve Žluté třídě ;).

 

Mgr. Markéta Krausová