Prázdninový provoz

Prázdninová docházka v MŠ Kosmonautů

 

Podmínky prázdninové docházky od 26.7. do 6.8.21

 

Na přijímání dětí k prázdninovému provozu se nevztahuje nejvyšší povolený počet dětí zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení

podle § 144 odst. 1 písmeno e), ředitel mateřské školy je však povinen zajistit, aby počet dětí, které se účastní vzdělávání během

prázdninového provozu v témže okamžiku, nepřekročil nejvyšší povolený počet dětí.

Aby toto volné místo vzniklo, musí rodiče trvale přijatých dětí v naší mateřské škole nejpozději do konce května písemně oznámit –

vyplnit:

  1. Oznámení o  ukončení docházky k 30. 6. 2021“ (jedná se o děti, které odchází do ZŠ, stěhují se, odchází do jiné

  2. mateřské školy)

nebo

  1. Oznámení o přerušení docházky v době prázdninového provozu

 

Pokud rodiče neodhlásí svoje dítě nebo neukončí jeho docházku k datu 30.6.21, jsou povinni zaplatit školné ve výši 225,- Kč za

čtrnáct dní, ve kterých je MŠ v provozu, tedy i tehdy, když jejich dítě do MŠ nedocházelo ani jeden den v měsíci.

Částka školného bude stanovena na částku 0, Kč pouze v případě, že rodiče písemně požádají ředitelku mateřské školy na formuláři –

„Oznámení o přerušení prázdninového provozu“ nebo „Oznámení o  ukončení docházky k 30. 6. 2021“ .

Povinností rodiče je písemně ukončit vzdělávání svého dítěte nejpozději do 31.8.21 v případě, že dítě v následujícím školním roce

nebude navštěvovat naši Mateřskou školu, Brno, ulice Kosmonautů 2, p.o.

                                                                    

                                                                                       

                                                                                         Mgr. Lucie Žigárdyová

                                                                                       ředitelka mateřské školy