Kroužky

Ve školním roce 2016/17 budou v naší MŠ probíhat kroužky :

 

Povídálek.................Jen pro předškoláky a děti s odkladem šk. docházky. Začínáme 10.října do konce dubna.

 Kroužek bude probíhat 1x14 dní v pondělí nebo úterý (za předpokladu naplnění kapacity) v 15:45-16:15 v červené třídě
 

Logopedie...............čtvrtek 14 - 16 hod. Cena za I.pololetí 700,- Kč.