Děkujeme

 

DĚKUJEME:

paní HANUŠOVÉ - za zakoupení a vysazení kytiček do truhlíků i na zahradě

paní BEDNÁŘOVÉ - za pomoc při úklidu před zahájením šk. roku

paní NEČASOVÉ - za pomoc při úklidu před zahájením šk. roku

paní CHLUPOVÉ - za odvoz nábytku ze zelené třídy

paní PŘÍBORSKÉ - za odvoz nábytku ze zelené třídy