Úřední deska

Aktuální rozhodnutí o úplatě odkaz

 

Informace pro rodiče 

ŠKOLNÉ

 

Školné hradí: všechny děti narozené do 31.8.. 2016.......na tento školní rok školné činí- 450,-

Školné nehradí: všechny děti, které v dalším šk. roce nastoupí do ZŠ a děti s odkladem školní docházky.

 

Měsíční platby můžete platit současně na jeden účet.

Děti 2-5 let: stravné 750,- Kč + školné 450,- Kč -celkem 1200,-Kč

Děti 6 let (předškolní): pouze stravné 750,- Kč

Děti 7 let ( s odkladem školní docházky): pouze stravné 850,- Kč

Platby se hradí měsíčně do 15 dne v měsíci!! Při zadávání trvalého příkazu si nastavte platby bez července a srpna (prázdniny)

                                         číslo našeho účtu je44631621/0100   VS ......dostanete ve třídě

 

 

ČIPY

 

 

Vážení rodiče,

dle příkladu z jiných mateřských škol v Brně jsme se rozhodli zabezpečit vchody do naší školky, aby do objektu neměl přístup nikdo, kdo tady nemá co dělat. To, že se zatím nic neztratilo a nikomu se nic nestalo, není důvodem k tomu, abychom nadále nechávali otevřenou školku a zbytečně riskovali bezpečnost nás i Vašich dětí!

Na vchody jsou montovány čipové zámky, které umožní každému rodiči otevření dveří přiložením čipu jen na pár vteřin a školka tak zůstane trvale uzavřena.

 

Každý rodič bude mít vlastní čipový přívěsek chráněný kódem a bez něj se do školky nedostane. Pokud chodí pro dítě ještě někdo další, může mít také čip, pokud to kapacita zařízení umožní dle počtu přidělených čipů.

Čip obdržíte za 80,- Kč, pokud budete chtít více čipů, zaplatíte násobek dle počtu.

Čip bude aktivní po celou dobu docházky dítěte, pak jej deaktivujeme. Pokud dojde ke zničení, zakoupíte si nový. Pokud čip přestane fungovat, bude bezplatně vyměněn. To vše je zahrnuto v ceně čipu. V ceně čipu je i veškerý servis spojený s naprogramováním. Čip je vlastnictvím rodičů a částka za něj je nevratná.

Čipy – v době, kdy je MŠ otevřená se do budovy rodiče dostanou pomocí čipu, který si má možnost každý rodič zakoupit. Čipy se přikládají k označenému vypínači na budově hned vedle dveří.

Z budovy se každý dostane pomocí tlačítka umístěného na dveřích po levé straně dveří a po zatlačení na dveře.

 

Vámi objednané čipy budou později rozdány a evidovány pod pořadovým číslem. Pokud dojde ke ztrátě, ihned to nahlaste p. učitelce a následně bude čip ze systému vymazán. Jedině takto zabezpečíme, že zámky splní svou funkci.

 

Kdo přijde bez čipu, zazvoní a počká, až mu paní provozní otevřou. Určitě se budou snažit otevřít, co nejdříve to bude možné.

Prosíme všechny rodiče, aby do budovy naší mateřské školy nevpouštěli cizí osoby a vstupovali vždy jednotlivě na svůj čip, nebo zvonili.

Bezpečnost Vašich dětí i Vašich věcí je pro nás na prvním místě a proto děkujeme za pochopení a součinnost při uvádění zabezpečení školky do provozu.

 

 

Za všechny zaměstnance mateřské školy

Mgr. Lucie Žigárdyová

 

INFORMAČNÍ MEMORANDUM ke zpracování osobních údajů