Projekty

Naše mateřská škola byla českou školní inspekcí ohodnocena na výbornou, získali jsme titul "příklad dobré praxe".
Následně jsme byli osloveni, zda-li bychom se nechtěli stát "Fakultní mateřskou školou".
Co to znamená?

 

Od měsíce února2020 dochází do Červené a Zelené třídy každou středu a čtvrtek studentky Pedagogické fakulty Brno získávat zkušenosti pro svou budoucí práci.
Inspirují se v naší mateřské škole, aby zvládaly lépe vykonávat své budoucí povolání.

 

Publicita web MŠ, Brno, ulice Kosmonautů 2, p.o.

 

Zapojili jsme se do projektu Celé Česko čte dětem

Logopedická prevence 2016

Technické školky - na základě dotace z MMB se naše mateřská škola do tohoto projektu zapojila. Spolupracujeme se ZŠ a MŠ, Brno, Bosonohy, kde se technicky vzdělávají paní učitelky. Ve spolupráci s rodiči probíhá v odpoledních hodinách kroužek "Dílničky pro ruce a ručičky", kde děti společně s rodiči vytváří dle projektů různé technické objekty a prezentují svoji práci ostatním dětem. 
 
Projekt "Pro rodiče a děti"
Naše MŠ se zapojila do projektu "Pro rodiče a děti" financovaného z OP VVV.  V současné době probíhá schvalování projektu, který je určen rodičům dětí, dále k dalšímu vzdělávání učitelek a zapojení školního asistenta do výchovně-vzdělávacího procesu.
 
 
 
Projekt Podpora vzdělávání z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je zaměřen na rozvoj vzdělávání pedagogických pracovníků, rodičů i dětí. Formou výměn zkušeností se vzdělávají paní učitelky, do projektové výuky se zapojí předškoláci a do setkávání s odborníky se zapojí i rodiče.
 
Projekt Podpora vzdělávání v MŠ spolufinancovaná EU.
 
Projekt Digitalizujeme školku financován EU.
 
Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna.