PŘEDČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST A VEDENÍ DĚTÍ K ČTENÁŘSTVÍ

  V předškolním období se u dětí, kromě jiných dovedností, utváří vazby ke čtení. Dovednost čtení je pro děti důležitou činností pro jejich budoucí učení – dosahují lepšího výkonu při čtení ve škole.

 V průběhu celého roku paní učitelky u dětí rozvíjí předčtenářské dovednosti za pomocí nejrůznějších technik a využití příběhů, pohádek a krátkých textů. Během poslechu pohádek a příběhů se dá průchod dětské fantazii, představivosti, dětskému vnímání, emocem, posilování vlastního sebevědomí. Při těchto aktivitách také obohacujeme slovní zásobu, budujeme základy pro rozvíjení správné řeči, schopnost vyjádřit své myšlenky a správnou artikulaci při komunikaci.

 Proč je dále důležité číst dětem nejen ve školce, ale i doma?

 

-  rozvíjí se  logika a fantazie, vymýšlí se pokračování příběhu, jeho závěr apod.

- děti se učí znát rozdíly mezi dobrem a zlem

- naučí se rozlišovat mezi hláskami, slabikami, slovy, texty

- čtením u dětí podporujeme zvědavost, přemýšlivost a zvídavost

- děti se ve škole méně bojí čtení

- čtení je pro děti příjemným „uspávacím rituálem“ na konci dne a možností s rodičem sdílet svoje pocity, znalosti a fantazie

- umocňuje pouto mezi rodičem a dítětem

 

Více se můžete dozvědět ve videích:

https://www.youtube.com/watch?v=T-uIaYUWgUQ&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=CyBlszwDAO0

 

Naše školka je zapojená do projektu Celé Česko čte dětem a v letošním roce se zapojila do programu „Babička a dědeček do školky“. 

O projektu si více můžete přečíst zde: https://celeceskoctedetem.cz/