Zaměstnanci MŠ

Zaměstnanci naší MŠ: 

Žlutá třída        -  Jana Krausová, Olga Žilová / paní učitelky / 
Oranžová třída - Mgr. Lucie Žigárdyová, Mgr. Markéta Kašníková / paní učitelky / - Gabriela Jirků - školní asistent
Červená třída  -   Hana Ondráčková, Simona Havelková / paní učitelky / Mgr. Alena Kostelníková - školní asistent 
Zelená třída     -  Bc. Petra Vyhlídalová, Bc. Martina Jiráková / paní učitelky / 
Vladimíra Mitášová, Alena Kostelníková st. - asistent pedagoga

 Miloslava Svobodová  - vedoucí školní kuchyně
 Zdeňka Pelikánová - hlavní kuchařka
 Helena Juračková - pomocná kuchařka
 Marcela Přichystalová - školnice, provozní pracovnice, kotelník
 Hana Štraitová, Martina Černá - provozní pracovnice

 

ing. David Žák - pověřenec pro ochranu osobních údajů

 

Naše paní učitelky uplatňují v praxi své poznatky např. z těchto seminářů:

- Logopedický asistent (4x)

- Metoda dobrého startu (4x)

- Edukativně stimulační skupinky

- Predict - dítě ve středu pozornosti

- Metoda Feuersteina

- Arteterapeutický výcvik

- Montessori - Respektovat a být respektován

- Dítě s PAS (4)

- Poruchy pozornosti u dítěte v předškolním vzdělávání

- Předčtenářská gramotnost (4x)

- Diagnostika dítěte předškolního věku (3x)

- Nové výtvarné techniky (2x)

- Enviromentální výchova