Zaměstnanci MŠ

Zaměstnanci naší MŠ: 

Žlutá třída        -  Bc. Petra vyhlídalová, Olga Žilová / paní učitelky / Jana Krausová, Vladimíra Mitášová - asistentky pedagoga
Oranžová třída - Mgr. Lucie Žigárdyová, Mgr. Markéta Kašníková / paní učitelky / - Gabriela Jirků - školní asistent
Červená třída  -   Hana Ondráčková, Simona Havelková / paní učitelky / Zlata Filová - asistent pedagoga
Zelená třída     -  Alice Hampapová, Bc. Martina Jiráková / paní učitelky / 
Elena Crlíková - asistent pedagoga

 Miloslava Svobodová  - vedoucí školní kuchyně
 Zdeňka Pelikánová - hlavní kuchařka
 Lucie Pelikánová - pomocná kuchařka
 Marcela Přichystalová - školnice, provozní pracovnice, kotelník
 Hana Štraitová - provozní pracovnice