Zaměstnanci MŠ

Zaměstnanci naší MŠ: 

Žlutá třída        -  Bc. Zdislava Jindrová, Olga Žilová /paní učitelky/, Vladimíra Mitášová - asistent pedagoga

Oranžová třída - Mgr. Martina Jiráková, Bc. Petra Vyhlídalová /paní učitelky/, Nicole Malinová - asistent pedagoga

Červená třída  -   Hana Ondráčková ředitelka MŠ, Simona Havelková /paní učitelky/, Kateřina Zemková - asistent pedagoga

Zelená třída     -  Renata Copple, Ilona Wilczáková /paní učitelky/

 Adéla Nováková  - vedoucí školní kuchyně
 Zdeňka Pelikánová - hlavní kuchařka
 Helena Juračková - pomocná kuchařka
 Marcela Přichystalová - školnice, provozní pracovnice, kotelník

 Hana Štraitová - provozní pracovnice

Alice Florianová - provozní pracovnice

 

Mgr. Lucie Žigárdyová - administrativní pracovnice

 

 

ing. David Žák - pověřenec pro ochranu osobních údajů

 

Naše paní učitelky uplatňují v praxi své poznatky např. z těchto seminářů:

- Logopedický asistent (4x)

- Metoda dobrého startu (4x)

- Edukativně stimulační skupinky

- Predict - dítě ve středu pozornosti

- Metoda Feuersteina

- Arteterapeutický výcvik

- Montessori - Respektovat a být respektován

- Dítě s PAS (4)

- Poruchy pozornosti u dítěte v předškolním vzdělávání

- Předčtenářská gramotnost (4x)

- Diagnostika dítěte předškolního věku (3x)

- Nové výtvarné techniky (2x)

- Enviromentální výchova