Zaměstnanci MŠ

Zaměstnanci naší MŠ: 

Žlutá třída        -  Bc. Zdislava Jindrová, Olga Žilová /paní učitelky/, Vladimíra Mitášová - asistent pedagoga

Oranžová třídaBc. Petra Vyhlídalová, Bc. Martina Jiráková /paní učitelky/, Nora Bachňáková Edinová - asistent pedagoga

Červená třída  -   Hana Ondráčková, Simona Havelková /paní učitelky/, Kateřina Zmková - asistent pedagoga

Zelená třída     -  Mgr. Lucie Žigárdyová, Renata Copple/paní učitelky/, Gabriela Jirků - školní asistent

 Adéla Nováková  - vedoucí školní kuchyně
 Zdeňka Pelikánová - hlavní kuchařka
 Helena Juračková - pomocná kuchařka
 Marcela Přichystalová - školnice, provozní pracovnice, kotelník
 Hana Štraitová, Pavlína Hofbauerová - provozní pracovnice

Miloslava Svobodová - administrativní pracovnice

 

 

ing. David Žák - pověřenec pro ochranu osobních údajů

 

Naše paní učitelky uplatňují v praxi své poznatky např. z těchto seminářů:

- Logopedický asistent (4x)

- Metoda dobrého startu (4x)

- Edukativně stimulační skupinky

- Predict - dítě ve středu pozornosti

- Metoda Feuersteina

- Arteterapeutický výcvik

- Montessori - Respektovat a být respektován

- Dítě s PAS (4)

- Poruchy pozornosti u dítěte v předškolním vzdělávání

- Předčtenářská gramotnost (4x)

- Diagnostika dítěte předškolního věku (3x)

- Nové výtvarné techniky (2x)

- Enviromentální výchova