PRAVIDLA NÁVRATU DĚTÍ DO MŠ OD 1.9. 2021

Vážení rodiče,

přečtěte si pozorně pravidla návratu dětí do mateřské školy po prázdninách.

Dne 8. 7. 2021 bylo vydáno ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 9. 7. 2021, které upravuje pravidla pro návrat zaměstnanců nebo také dětí ze zahraničí (ze zemí s nízkým, středním, vysokým či velmi vysokým a extrémním rizikem výskytu onemocnění Covid-19).

Informace k režimu návratu dětí ze zahraničí – prázdninový provoz, začátek školního roku

Vážení rodiče,  přečtěte si pozorně pravidla návratu dětí do mateřské školy na prázdninový provoz. Při vstupu do mateřské školy budete požádáni o čestné prohlášení, že vaše dítě nepobývalo v zemích uvedených níže. Pokud děti pobývaly v uvedených zemích, je nutné postupovat podle pravidel uvedených v dokumentu Ministerstva školství: Informace pro školy a školská zařízení (povinnost testování ve zdravotnickém nebo odběrovém zařízení).

Pasování předškoláků

Ve středu 23.6. 2021 v 9:30 hod.

Prosíme, oblečte děti slavnostně!

Projektový den "Koníci"

Sraz před MŠ: ve čtvrtek 17.6. 2021 v 7:45 hod.

Prázdninový provoz

Dne 3.6.21 bylo rozhodnuto o přijetí dětí k prázdninovému provozu. Všechny děti byly přijaty. Těm, kdo si nevyzvedli rozhodnutí o přijetí bude zasláno poštou.
 
Lucie Žigárdyová

ŠKOLNÍ VÝLET DO ZOO

Sraz před MŠ - v 8:15 hod.

Odjezd - 8:30 hod.

S sebou do batohu na záda: pití se savičkou, kapesníky, pláštěnku - svačinu děti dostanou z MŠ.

Kinedryl dle potřeby - domluvte s učitelkou ve třídě!

Na sebe: vhodné oblečení i obutí smiley.

Návrat do MŠ kolem oběda.

FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD

Fotografování tříd - středa 2.6. 2021 od 10 hodin na školní zahradě.

Včelky - projektový den

Milí rodiče,

Základní umělecké školy

Základní umělecké školy jsou nepostradatelné viz odkaz

Prázdninová docházka v MŠ Kosmonautů

Prázdninový provoz - přijímací řízení 2021

Stránky

Přihlásit se k odběru Mateřská škola, ulice Kosmonautů 2 RSS