Informace pro rodiče předškoláků

ZÁPIS DO ZŠ

Zápis do ZŠ proběhne elektronicky na adrese:

https://zapisdozs.brno.cz/prijimaci-rizeni

Přihlášku si můžete vygenerovat na výše uvedené adrese od 15.3. 2024 do 30.4. 2024.

Veškeré informace naleznete na webových stránkách zápisu.

Rodiče, kteří uvažují o odložení docházky pro svoje děti jsou povinni se k zápisu v ZŠ dostavit a doložit:

- potvrzení od odborného lékaře či psychologa 

- doporučení z Pedagogicko - psychologické poradny

 

V mateřské škole rodiče vyplní a odevzdají : Žádost o podržení místa v mateřské škole.

 

Do Pedagogicko - psychologické poradny jsou dlouhé objednací lhůty, objednejte se včas!!!!