Poděkování panu Vojtěchu Škrabalovi

Děti a zaměstnanci Mateřské školy Kosmonautů děkují panu Škrabalovi, řediteli
zemědělské akciové společnosti Čejkovice a zároveň tatínkovi dvou chlapců
z Oranžové třídy za organizaci celodenního výletu dne 4. 6. 2024, přípravu
programu a zajištění polední stravy všem dětem mateřské školy.
Děti byly poutavým vyprávěním seznámeny s pracovními stroji, doslechly se, co
každý stroj dělá, k čemu slouží. Následně si mohly stroje samy „prozkoumat“.
Děti viděly rozdíl mezi pšenici, kukuřici a ječmenem a navštívily kravín s telátky.
Na vlastní oči viděly, odkud se bere mléko.
Dětem se návštěva zemědělské společnosti velice líbila, odjížděly domů
s nevšedními zážitky.
Pane Škrabale, nesmírně si vážíme Vaší práce a ochoty zaměstnanců, kteří s
programem pomáhali, také času, který jste našim dětem věnovali. Ceníme si
práce, která se za přípravou celého výletu skrývá.