Prázdniny

Přejeme všem dětem i rodičům

klidné a pohodové prázdniny.